Petr Novák z Jaroměře, sochař

Galerie Petra Nováka Bastion IV.

Atelier a galerie na Bastionu IV

        V důsledku snižování stavu armády byl Bastion IV předán městu a to ho pronajalo občanskému sdružení Retranchement 18, lidem, kteří se léta zabývají obnovou josefovské pevnosti. S nimi jsem tu našel umělecký asyl i já se svými koňmi.

        Objekt byl ve velmi zničeném stavu a úplně zarostlý náletovým lesem, což působilo romanticky, leč kořeny stromů poškozují cenné stavby a tak byl postupně bastion toho kouzla zbaven. Objekt je pentagon vyhrocený k východu. Dělostřelecké valy, pod nimiž je řetěz kasemat, svírají prostorné nádvoří s prachárnou a stodolou.

        Ve dvou kasematách jsem zbudoval atelier, jiné využil pro ustájení koní a v aprovisační chodbě zřídil galerii.

        Na bastionu dále dlouhodobě pracuje řezbář Jan Paďour. Vladislav Jirouš zde vytváří dokonalý šestimetrový model pevnosti a svoji dílnu zde má také grafik a měditepec Vojtěch Jirásko. V přízemí Prachárny je exposice keramické sochařky Markéty Škopkové, Vojtěcha Jiráska a malířky Báry Smékalové.

        Mimoto zde žijí dva koně, kočky Jiskra a Pekla, kohout Pán z Kohoutova se svým slepičím harémem a pět pávů. Vysoko nad nádvořím se na valu prohání bekavé stádo koz a občas přijdou na návštěvu ovce ze sousedního bastionu. Člověk se tu cítí napůl jako na horách a k tomu opevněn vůči venkovnímu světu. Pokud právě nepracuje řezbář se svými motorovými nástroji, panuje zde ticho symfonicky rozvržené bečením koz, povíváním větru, zpěvy špačků, frkáním koní nebo křikem pávů.

        Taková nádherná ticha bývají občas přerušena veřejnými kulturními událostmi, jako jsou řezbářská symposia, řemeslné trhy, obležení pruskou i rakouskou armádou, spiknutí bubeníků, opékání prasete, promítání filmu anebo oslava čehokoliv kýmkoliv.

        Vzácně, ale někdy přece, přijde se někdo podívat i na výstavu v Prachárně nebo do Galerie Petra Nováka z Jaroměře. Do ní se vchází polokruhovou stavbou se šikmými stěnami, aby byla odolnější vůči dopadajícím granátům, zatímco shůry shazují na návštěvníky kameny pasoucí se kozy a ovce.

        Galerie by nikdy nevznikla bez nezištné pomoci pevnostního znalce pana Miroslava Vašaty a bez darovaného osvětlení od pana inženýra Jiřího Jarkovského. To má v galerii zásadní význam, protože hala je dlouhá 47 metrů a je pouze v přední části osvětlena několika okny.

        Městu jsem daroval 25 soch z vděčnosti za možnost klidné práce na bastionu, a časem věnuji další, aby v galerii po mé smrti zůstala ucelená sbírka toho nejdůležitějšího, co jsem v životě vytvořil.

        Galerie je přístupná veřejnosti v rámci prohlídek pevnosti v Bastionu I nebo po domluvě se mnou. Příchozí, kteří prošli fortnou do nádvoří bastionu a prožili tam alespoň dvě – tři chvíle, vypravují pak, že vstoupili do jiného světa. Zatímco venku zuří vědecko-technická revoluce a lidi jsou zcela uchváceni vytvářením zisku a obstaráváním, obyvatelé bastionu jsou zaměřeni jinak. Zde je cílem tajemství krásy, prožitek jednoty přirozeného světa.

        Kdo mne navštíví v atelieru, z jehož cihelného zdiva syrově vane dech historie a je možno spatřit nedokončený průlom zajatých Napoleonových vojáků, setká se tam i s mými přáteli, chrtem, nataženým na kanapi společně s kočkami, ukokrhaným Pánem z Kohoutova s jeho slípkami a hejnem nádherných pávů, kteří se naučili povalovat okolo hřejících kamen. Z atelieru je vidět na výběh koní a když je třeba, přivedu si koně přímo do atelieru.

        Abych se uvolnil po práci, anebo získal další inspiraci, několikrát týdně nasednu na shagyu-araba Dragana a zajezdím si po výběhu, nebo vyrazím ven. Jezdec na bílém koni tak občas dokresluje romantický dojem císařské pevnosti.

Fotografie z vernisáže:

Více fotografií z galerie a Bastionu IV lze zhlédnout zde.
Vernisáž v Bastionu IV.

Vernisáž v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Vernisáž v Bastionu IV.

Vernisáž v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Vernisáž v Bastionu IV.

Vernisáž v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Expozice

Expozice v Bastionu IV.

Expozice v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Expozice v Bastionu IV.

Expozice v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Expozice v Bastionu IV.

Expozice v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Expozice v Bastionu IV.

Galerie v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Expozice v Bastionu IV.

Galerie v Bastionu IV.
13. listopadu 2010

Galerie v Bastionu IV.
listopad 2010

Galerie- celkový pohled, r. 2016

Galerie - "Jaro", platan

Galerie - "Jaro", platan

Galerie - "Jaro", platan

CZ    EN    ITA